formularz-akredytacji-Łódź szkolenie

X Mediatorium  w dniach 24 – 25. 04.2019r.

24.04.2019r.   środa

16:00 – 18:00 – Walne Zebranie Członków „MediaTora” .

18:00 – 19:00 – Zebranie Udziałowców „Max TV Media” sp. z o. o. z
siedzibą w Łodzi – PILNE SPRAWY BIEŻĄCE.

20:00 –  Kolacja B

25.04.2019r.    czwartek –  Szkolenia i prezentacje

10:00 – 11:00 Szkolenie:
Płatności na rzecz nadawców a podatek u
źródła w świetle zmian od 1 stycznia 2019 r.

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa

11:30 – 14:00 Szkolenie:
Wykład połączony z praktycznym warsztatem, na
którym moglibyśmy przeanalizować konkretne
umowy przedstawione przez Państwa

14:00 – 15:00 Obiad serwowany w hotelu
15:00 – 18:00 Szkolenie: Dokończenie o ile zajdzie potrzeba czasowa.

Wszyscy uczestnicy w ramach szkolenia otrzymają gotowe dokumenty do wypełnienia w wersji dwujęzycznej ( Polska i Angielska).

 

 

Formularz  akredytacji jest do pobrania z naszej strony.  Miejsce w Hotelu zamawia się i rozlicza indywidualnie podając cel: spotkanie „Mediator” (ulga w opłacie).

 

Przykro mi, ale nie ma wpisów spełniających kryteria.